Kuntavaalit 2021

Seuraavat kuntavaalit toimitetaan 13.6.2021.

- ehdokashakemuksia voi täydentää 4.5.2021 saakka

- ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021

- ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021

- ennakkoäänestys ulkomailla: 2. - 5.6.2021

- kuntavaalin tulosten vahvistaminen: 16.6.2021

- uudet valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Jos huhtikuun kolmas sunnuntai on pääsiäispäivä, vaalipäivä on pääsiäistä edeltävä sunnuntai.

Seuraavat kuntavaalit toimitetaan 13.6..2021.

Oikeusministeriöllä ylimpänä vaaliviranomaisena on yleisvastuu vaalien toimittamisesta.

Kuntavaaleissa kunnan asukkaat valitsevat valtuuston, joka on kunnan ylin toimielin. Kuntalaissa säädetään valtuuston lakisääteisistä tehtävistä.

Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Jos valtuusto ei tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan kuntalaissa säädetty kunnan asukasluvun mukaan määräytyvä vähimmäismäärä.

Uusi valtuusto aloittaa toimintansa 1.8.2021


SIVUN ALKUUN

 

Köykkä Petri

Mikkonen Pirjo

Toivola Erkki